MR INSURAN

Perbezaan Perkiraan Non Claim Bonus / Discount (NCB / NCD)

discount-300x218-200x140

NCB / NCB perkataan singkatan bagi “Non Claim Bonus / Discount” adalah diberi kepada kenderaan di atas penama yang tidak menghantar sebarang tuntutan kepada syarikat insurans sama ada sendiri ataupun dari pihak ketiga.

NCB bagi motorsikal, kereta dan lori adalah berbeza. berikut dibawah adalah disertakan jadual NCB bagi setiap jenis kenderaan.

 

 

 

Jadual 1 : jadual kenaikan peratus NCB bagi setiap tahun


 

JENIS KENDERAAN                         KERETA                               MOTORSIKAL                LORI/KOMERSIAL


TAHUN PERTAMA                                  0%                                              0%                                          0%


TAHUN KEDUA                                      25%                                            15%                                         15%


TAHUN KETIGA                                     30%                                            20%                                        20%


TAHUN KEEMPAT                               38.8%                                          25%                                         25%


TAHUN KELIMA                                    45%                                            25%                                          25%


TAHUN KEENAM                                  55%                                            25%                                         25%


 

 

Jumlah peratus maksimum diskaun adalah 55% bagi kereta dan 25% bagi motorsikal dan kenderaan komersial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *