MR INSURAN

Benarkah Perlindungan Insurans Kenderaan Ada Had Perlindungan

Polisi insurans motor / sijil takaful menyediakan perlindungan kewangan kepada anda sekiranya anda terlibat dalam kemalangan jalan raya atau dicuri. Walau bagaimanapun, terdapat had kepada tahap perlindungan kewangan yang disediakan, maka ia adalah penting bahawa anda memahami skop Perlindungan di bawah setiap jenis polisi motor.Yang ditunjukkan di bawah adalah jenis dasar-dasar yang terdapat di Malaysia dan skopPerlindungan kewangan yang disediakan oleh insurans syarikat pengendali insurans / takaful (secara kolektifdirujuk sebagai “penanggung insurans”):

post-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *