MR INSURAN

5 Sebab Kenapa Kontraktor Perlukan Perlindungan Insuran

5 Sebab Kenapa Kontraktor Perlukan Perlindungan Insuran

Apabila bercakap tentang pembinaan, pengubahsuaian atau lebih mudah kontraktor pasti bersetuju kerja yang mereka lakukan sebenarnya adalah berisiko. Jika keputusan yang dibuat adalah betul, maka ia dapat melonjak perniagaan mereka ke tahap yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya.

Menjadi perkara wajib bagi kontraktor untuk mengambil perlindungan insuran sebelum memulakan kerjamereka seperti yang tertulis dalam surat tawaran kerja (LA)

Kali ini kami kongsikan 5 sebab kenapa kontraktor perlu melindungi perniagaan mereka melalui insurans:

1 Perlindungan CONTRACTOR ALL RISK (CAR)

Contractor All Risk memenuhi terutamanya oleh keperluan perlindungan industri pembinaan. Polisi ini direka untuk memberi perlindungan terhadap kerugian atau ganti rugi berkenaan dengan kontrak kerja-kerja di tapak kontrak dan tuntutan ketiga (ke-3) pihak yang timbul berkaitan dengan pembinaan projek. Dengan premium tambahan, perlindungan mungkin termasuk pembinaan Loji dan Peralatan, Jentera Pembinaan, Penyingkiran serpihan, Yuran Profesional dan Harta Sedia Ada Utama. Tempoh perlindungan sepadan dengan tempoh kontrak yang ditetapkan di dalam Surat tawaran kerja/LA/indent.

Di mana ada pembinaan bangunan atau kerja-kerja sivil, terdapat risiko kerugian atau kerosakan. Kontrak yang mengawal kerja-kerja yang akan meletakkan tanggungjawab kerana kehilangannya ini atau kerosakan dengan memuat Kontraktor atau Majikan.

Semua Risiko Ciri-ciri Utama

– Perlindungan untuk dimiliki dan diupah dalam loji dan jentera. Sehingga 12 bulan meliputi selepas selesai untuk obligasi kontrak yang menjadi sebahagian daripada tempoh liabiliti penyelenggaraan atau kecacatan itu.

– Perlindungan tambahan sebagai standard termasuk yuran profesional dan Debris Removal. Sila rujuk kepada kata-kata polisi untuk senarai penuh sambungan.

– Perlindungan untuk mana-mana pihak yang diperlukan untuk menjadi sendi dinamakan diinsuranskan di bawah kontrak

– Perlindungan untuk kerosakan kepada kerja-kerja tetap dan sementara dan begitu juga semasa berada di tapak kerja dan semasa dalam perjalanan ke dan dari tapak.

 

 

2 Perlindungan PUBLIC LIABILITY (PL)

Liabiliti awam juga dikenali sebagai liabiliti pihak ketiga dan tanggungan sendiri. Polisi ini melindungi pelanggan dengan kos tuntutan pihak ketiga bagi kecederaan atau kerosakan kepada orang atau harta benda yang timbul semasa mereka menggunakan alat diinsuranskan.

3 Perlindungan BOND

Pasukan kami yang berpengalaman biasa dengan bon dan menjamin keperluan kontraktor dan boleh membantu anda dalam memenuhi keperluan anda berkaitan dengan bon. Termasuk:

– Susunan kata Bond

– Aku janji Tender

– Keperluan bon Istimewa – awal bon pembayaran / bon pengekalan

– Bon untuk memenuhi keperluan anda adalah seperti berikut:

  • Bon Prestasi
  • Bon kontrak (atau jaminan) mengikut undang-undang dokumen mengikat dikeluarkan kepada pematuhan majikan jaminan oleh kontraktor dengan tanggungjawab beliau. Bon untuk memastikan bahawa majikan boleh memperolehi nilai kerugian langsung yang ditanggung akibat daripada kontraktor gagal memenuhi obligasi kontrak mereka.
  • Bon Pembangunan. Ia membolehkan pemaju untuk memenuhi keperluan keselamatan Pihak Berkuasa Perancang tanpa perlu membuat dana dengan mereka.
  • Bon Dagangan. Jaminan dalam pematuhan peraturan Hasil / Kastam / EU berhubung dengan mengimport / eksport barangan dan pembayaran duti.
  • Bon pelelong

Allianz juga menyediakan penyelesaian bon Auctioneers – yang membolehkan isu Lesen Pelelong yang ini.

 

4 Perlindungan daripada kemalangan dan kecacatan.

Perlindungan ini sebenarnya adalah khas untuk pemilik dan kakitangan bisnes anda.

Bagaimana jika ada di antara staff anda yang kemalangan di tempat kerja? Atau mungkin juga jatuh sakit yang memerlukan rawatan perubatan yang tinggi?

Perlindungan insurans untuk staff anda juga dapat memberi motivasi kepada mereka untuk bekerja dengan lebih baik kerana merasakan telah dihargai oleh majikan.

post-1

5 Mewujudkan perasaan tenteram dalam diri pemilik bisnes

Mengetahui perniagaan anda telah dilindungi dengan sewajarnya dapat membantu pemilik bisnes untuk lebih menumpukan perhatian kepada kerja-kerja di tapak pembinaan. Perkara asas yang ditawarkan oleh insurans adalah ‘peace of mind’ (ketenangan minda) kerana anda sedar syarikat anda telah dilindungi daripada kerosakan akibat kecuaian atau sebab-sebab yang tidak disengajakan. Dengan itu anda dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada menjalankan kerja dan bisnes lain anda.

 

Insurans sebenarnya tidaklah terlalu sukar jika anda faham tentang risiko dan asas-asas perlindungan yang ditawarkan oleh setiap polisi. Malahan jika anda rasakan ia sesuatu yang sukar untuk anda fahami, anda boleh saja hubungi wakil daripada MR INSURAN untuk temu janji dan penerangan lanjut. 

Yang penting adalah dapatkan perlindungan yang dapat mengurangkan risiko kerugian kepada perniagaan anda akibat daripada bencana yang tidak anda ingini seperti yang telah kami sebutkan di atas.

 

MR Insuran
#insurans
Your Preferred Insurance Agency
+05-547 6567 @ +6019-521 0567
www.mrprogressive.com.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *